گونه‌شناسي اصالت فرد و اجتماع در فلسفه سياسي اسلامي
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفي العالميه
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سيد يحيي موسوي