آرمان‌شهر در فلسفه سياسي ملاصدرا و جان رالز
44 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفي العالميه
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سيد عبدالرئوف افضلي