نقش مردم در نظام ولايت فقيه از منظر انديشمندان معاصر
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفي العالميه
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : عبدالله بلم