نظام سياسي اسلام از ديدگاه شهيد مطهري و سيد قطب
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفي العالميه
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : ذوالفقار حيدر