مشارکت در فلسفه سياسي اسلامي و تطبيق آن بر جامعه افغانستان
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفي العالميه
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : ناصرعلي رحماني