شاخص‌هاي کرامت انساني در الگوي پيشرفت سياسي اسلامي
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محمدحسن عرب‌زاده