شاخص‌هاي وحدت و اتحاد در الگوي پيشرفت سياسي اسلامي
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : محمدعلي بياني