شاخص‌هاي کارآمدي در الگوي پيشرفت سياسي اسلامي
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : رمضانعلي فصاحت