شاخص‌هاي عدالت‌محوري در الگوي پيشرفت سياسي اسلامي
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : محمدتقي کريمي