ارتباط اخلاق و سياست و مباني نظري آن از ديدگاه امام خميني
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : حميد احسان فتوت اردکاني