فلسفه امنيت در اسلام از ديدگاه فارابي و نصيرالدين طوسي
51 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفي العالميه
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : محمدعيسي مظفري