راهکارهاي فقه سياسي شيعه براي گسترش مشارکت سياسي
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفي العالميه
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : ناصرعلي رحماني