مختصات مردم‌سالاري ديني، امکان تحقق و موانع آن در افغانستان معاصر
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه امام خميني
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : عبدالله دانش