تصوير شيعه در دائره‌المعارف امريكانا
40 بازدید
ناشر: اميرکبير
نقش: با اهتمام
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی