بررسي نظريه ليمن درباره فلسفه سياسي اسلامي
43 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه معرفت سياسي، شماره 10
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی