مردم‌سالاري اسلامي: مفهوم‌شناسي، تمايزشناسي و ارزش‌شناسي
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم انساني اسلامي، شماره 8
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی