بررسي تفسير باترورث درباره فلسفه سياسي اسلامي
45 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه حکمت معاصر، شماره 6
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی