بررسي تفسير گالستون درباره فلسفه سياسي فارابي
46 بازدید
محل نشر: ماهنامه معرفت، شماره 168
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی