مکتب اشتراوس
43 بازدید
محل نشر: ماهنامه مهرنامه: پرونده فلسفه سياسي اشتراوس، شماره 11
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی