تحليلي بر رفتار انتخاباتي در جمهوري اسلامي ايران
50 بازدید
محل نشر: ماهنامه معرفت، شماره 123
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی